Mədəd Azərbaycan şirkətinin "Təhsil və Karyera" sərgisi üçün olan stendinin dizaynı

06 October 2010