noscript

Əlaqə

Order design

Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin Davamlı İnkişafı haqqında Hesabatı 2018-2019

Tərkibinə nəqliyyat donanması ilə yanaşı, ixtisaslaşmış donanma və gəmi təmiri zavodları daxil olan "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi"-nin əsası 1858-ci ildə qoyulub.

"Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" "Davamlı İnkişaf Haqqında Hesabat"ın hazırlanması üçün bizə müraciət etdi.

13asco-annual-report-2020.jpg

İldən ilə şirkət daha da müasirləşir: yeni texnologiyalar və innovasiyalar tətbiq edir. Bunu vurğulamaq üçün rəngarəng illyustrasiyalardan istifadə etdik. Hər bir iilyustrasiya öz parlaq rəngarəngliliyi ilə dizayna canlılıq və dinamiklik qatır.

1asco-annual-report-2020_4.jpg
2asco-annual-report-2020.jpg
3asco-annual-report-2020.jpg

İllyustrasiyalar hər mövzünun başlangıcında yer alıb şirkətin ayrı sahələrini nümayiş etdirir. Həmin mövzunun metaforısa da abstrakt şəkildə təsvir olunmuşdur.

4asco-annual-report-2020.jpg
5asco-annual-report-2020.jpg
6asco-annual-report-2020.jpg
7asco-annual-report-2020.jpg
8asco-annual-report-2020.jpg
9asco-annual-report-2020.jpg
10asco-annual-report-2020.jpg
11asco-annual-report-2020.jpg
12asco-annual-report-2020.jpg