"Simalar" seriyasından maykalar

Bizim əsas məqsədimiz dilimiz və musiqimizin təbliğində əvəzsiz xidmətləri olmuş azərbaycanlıların şəkilləri olan maykalar hazırlamaq idi.