R.I.S.K. şirkəti üçün "Dünyanı dəyişən insanlar" təqvimi

R.I.S.K. şirkəti 2011-ci ilin təqviminin yaradılması üçün bizə müraciət etdi.

Biz  "Dünyanı dəyişən insanlar" konsepsiyasını təqdim edərək dünya və Azərbaycan tarixində iz qoymuş, onun elminə, incəsənətinə və mədəniyyətinə təsir göstərmiş insanları əks etdirən bir təqvim hazırladıq.