noscript

Əlaqə

Order design

Norm Sement üçün reklam kampaniyası

Norm Sement bazara yeni daxil olan, zavod və istehsalatını alman texnologiyası üzərində quran yeni şirkətdir. Biz brendin tanınmağı və məhsulun üstünlüklərinin ön plana çıxarılması üçün bir kommunikasiya yaratmalı idik.

Araşdırılmalar nəticəsində "möhkəm sement" kommunikativ strategiyasını müəyyənləşdirdik. Bunun əsasında biz "Əsl sement" sloqanını seçərək, radio reklam, videoçarx və çöl reklamı vasitələrindən istifadə etdik. Çöl reklamı üçün sementin üzərində tankın hərəkətini, bununla da sementin möhkəmliyini nümayiş edən dizayn işlədik.

1inside_norm_billboard.jpg


2inside_norm.jpg


3inside_norm.jpg