"Görkəmli insanların kalliqrafiyası" seriyasından maykalar

Bizim əsas məqsədimiz Azərbaycan və dünya tarixinə adını yazdırmış bəzi insanların imzaları olan maykalar hazırlamaq idi.