"Görkəmli insanların kalliqrafiyası" adlı təqvim

Bizim əsas məqsədimiz dünya tarixinə adını yazdırmış bəzi insanların imzaları olan təqvim hazırlamaq idi.