“Dözümlülüyün və Qarşılıqlı Anlaşmanın İnkişafında KİV-in Rolu” konfransı üçün brendin yaradılması