BP Azerbaijan şirkəti üçün "Compass" jurnalının 2008-ci il, noyabr sayı