noscript

Əlaqə

Order design

Buta Sığorta üçün reklam kampaniyası

Məqsədimiz Buta Sığorta şirkəti üçün strategiya və brend platforması hazırlamaq idi.

Həll: İstehlakçının fikrini müəyyən edərək biz şirkətin sloqan və konsepsiyasını yaratdıq – Sizə dost sığorta. Brendin strategiyası quruldu. Brendi dəstəkləmək üçün əlavə kommunikasiya qismində video, audio və çöl reklamından istifadə edildi.

buta_large.jpg