BP Azerbaijan şirkəti üçün Davamlı İnkişaf haqqında İllik Hesabat 2009