Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin 90 illik yubileyi üçün hazırlanmış emblem