Azərbaycan əlifbasına həsr olunmuş maykalar

Dilimizin təbliğatı məqsədilə onu digər dillərdən fərqləndirən, özəl hərflərin əks olunduğu maykalar hazırladıq.