"Azerbaijan Alphabet" tətbiqi

Əlifba hər bir dilin təməlidir. Bir dili öyrənmək üçün ilk olaraq onun əlifbası ilə tanış olmaq lazım olur. Çünki sözlər, ifadələr və cümlələr əlifbaya daxil olan hərflərdən təşkil olunur.

Bizim "Azerbaijan Alphabet" tətbiqimizdə Azərbaycan əlifbasının hər bir hərfi piktoqrafik təsvirlər, sözlər və səslərlə ifadə olunub. Əmin olun ki, körpəniz dilimizi və əlifbamızı öyrənməklə yanaşı, həm də çox əylənəcək.

https://itunes.apple.com/ca/app/azerbaijani-alphabet/id1232359758?mt=8